Available courses

Autori programa: Goran Šuković i Biljana Krivokapić
Treneri: Goran Šuković, Biljana Krivokapić, Dušanka Vujičić, Dijana Milošević

Opšti cilj  programa:  Sticanje vještina programiranja primjenom Micro:bit-a, upoznavanje nastavnika sa radnim okruženjem programa MakeCode, stvaranje jednostavnih interaktivnih priča, igara i animacija, dijeljenje radova preko Interneta.
Ciljna grupa: nastavnici osnovnih i srednjih škola
Trajanje programa putem online platforme - 12 dana

Savremeni pristup nastavi u kombinovanom odeljenju.

Ciljna grupa: nastavnici i profesori razredne nastave i nastavnici stranog jezika koji rade u kombinaciji.

Cilj: Nastavnici/profesori razredne nastave ili profesori stranog jezika koji rade u kombinovanom odeljenju osposobe se da koriste moderne tehnologije za efikasnije organizovanje nastavnog procesa.

 

    Priprema za malu maturu

Kurs Sanje Vuckovic

Osnovni cilj seminara je upoznati sa učeničkim projektom kao metod rada u školi. Učenički projekti su oblik samostalnog istraživačkog rada, u kojem učenici razvijaju sposobnost korišćenja literature, posmatranje pojava, bilježenje podataka i izvođenje zaključaka radi rješavanja problema.

Dragi moji učenici,

Ovdje ćete dobijati uputstva za rad, učenje i neke zadačiće u novonastaloj situaciji.

Materijali i uputstva za učenje u novonastaloj situaciji

Ovaj kurs je namijenjen darovitim učenicima koji pokazuju veće interesovanje prema sadržajima iz nastave matematike. Ciljevi i zadaci dodatnog rada proističu iz obrazovno-vaspitnih ishoda, ciljeve i zadataka redovne nastave, ali sa povećanim zahtjevima po obimu i sadržaju, a posebno po nivou i stepenu složenosti, kreativnosti, maštovitosti... 

Cilj kursa je osposobiti učenike V razreda da sa lakoćom savladaju sadržaje dodatnog rada, slobodnih matematičkih aktivnosti, kao i uspješna priprema za razna matematička takmičenja.

Java programiranje - Demo kurs - Veselin Raković

This course is for every student in Sergije Stanic secondary school.

Draga djeco moje Sveznalice, 

Ovdje ćemo učiti, istraživati, dijeliti i vježbati sadržaje umjesto u školi!

Vaš učitelj!

2.jpg2.jpg

Moja Crna Gora,

kurs namijenjen za nastavu Poznavanje društva u V razredu osnovne škole.