Available courses

Autori programa: Goran Šuković i Biljana Krivokapić
Treneri: Goran Šuković, Biljana Krivokapić, Dušanka Vujičić, Dijana Milošević

Opšti cilj  programa:  Sticanje vještina programiranja primjenom Micro:bit-a, upoznavanje nastavnika sa radnim okruženjem programa MakeCode, stvaranje jednostavnih interaktivnih priča, igara i animacija, dijeljenje radova preko Interneta.
Ciljna grupa: nastavnici osnovnih i srednjih škola
Trajanje programa putem online platforme - 12 dana

Savremeni pristup nastavi u kombinovanom odeljenju.

Ciljna grupa: nastavnici i profesori razredne nastave i nastavnici stranog jezika koji rade u kombinaciji.

Cilj: Nastavnici/profesori razredne nastave ili profesori stranog jezika koji rade u kombinovanom odeljenju osposobe se da koriste moderne tehnologije za efikasnije organizovanje nastavnog procesa.

Materijali i uputstva za učenje u novonastaloj situaciji

Ovaj kurs je namijenjen darovitim učenicima koji pokazuju veće interesovanje prema sadržajima iz nastave matematike. Ciljevi i zadaci dodatnog rada proističu iz obrazovno-vaspitnih ishoda, ciljeve i zadataka redovne nastave, ali sa povećanim zahtjevima po obimu i sadržaju, a posebno po nivou i stepenu složenosti, kreativnosti, maštovitosti... 

Cilj kursa je osposobiti učenike V razreda da sa lakoćom savladaju sadržaje dodatnog rada, slobodnih matematičkih aktivnosti, kao i uspješna priprema za razna matematička takmičenja.

 

    Priprema za malu maturu

Osnovni cilj seminara je upoznati sa učeničkim projektom kao metod rada u školi. Učenički projekti su oblik samostalnog istraživačkog rada, u kojem učenici razvijaju sposobnost korišćenja literature, posmatranje pojava, bilježenje podataka i izvođenje zaključaka radi rješavanja problema.

Dragi moji učenici,

Ovdje ćete dobijati uputstva za rad, učenje i neke zadačiće u novonastaloj situaciji.

Kurs Sanje Vuckovic

Java programiranje - Demo kurs - Veselin Raković

This course is for every student in Sergije Stanic secondary school.

Moja Crna Gora,

kurs namijenjen za nastavu Poznavanje društva u V razredu osnovne škole.

Draga djeco moje Sveznalice, 

Ovdje ćemo učiti, istraživati, dijeliti i vježbati sadržaje umjesto u školi!

Vaš učitelj!

2.jpg2.jpg