Savremeni pristup nastavi u kombinovanom odeljenju.

Ciljna grupa: nastavnici i profesori razredne nastave i nastavnici stranog jezika koji rade u kombinaciji.

Cilj: Nastavnici/profesori razredne nastave ili profesori stranog jezika koji rade u kombinovanom odeljenju osposobe se da koriste moderne tehnologije za efikasnije organizovanje nastavnog procesa.